Medische verklaring – Medisch Centrum de Weght – Nieuwe-Tonge

Welkom op de website van Medisch Centrum de Weght

 

Medisch Centrum de Weght
Korteweegje 1 3244 AK Nieuwe-Tonge

Medische verklaring

Regelmatig ontvangt de huisarts het verzoek om een medische verklaring te maken of te ondertekenen. Bijvoorbeeld over wel of niet kunnen werken, naar school gaan, reizen of over recht hebben op een parkeervergunning of aangepaste woning. De huisarts zal deze verklaring niet maken/ondertekenen, zij houdt zich daarbij aan de landelijke richtlijn.
Waarom geeft de huisarts geen medische verklaring?

Dat heeft 3 redenen. Ten eerste is de huisarts verantwoordelijk voor goede zorg, en niet voor het maken van beoordelingen, verklaringen of keuringen. Ten tweede zal de huisarts niets over u verklaren, om de vertrouwensband met u niet in gevaar te brengen. U moet vrijuit kunnen praten met uw huisarts, zonder dat dat uw beoordeling nadelig beïnvloedt. En voorkomen moet worden dat u in een conflict komt als de huisarts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Ten derde is het belangrijk dat een beoordeling/keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening die u aanvraagt.

Wat kunt u wel doen als een instantie om een medische verklaring vraagt?
1. Vraag aan de instantie of het voldoende is als u zelf een formulier invult met gegevens over uw gezondheid
2. Vraag aan de instantie of zij een onafhankelijke arts voor u regelen
3. Vraag ons om een uitdraai van een deel van uw medisch dossier met relevante feiten over uw gezondheid

Kijk voor meer informatie op: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring

Via onderstaande links vindt u diverse aanbieders voor een medische verklaring

Medprevent

Meditel

Keurdokter